Energetický štítek v EU

Energetické potřeby domácností představují 25 % celkové spotřeby energie v EU. Vyšší životní úroveň a nároky na pohodlí, četné nákupy elektrických spotřebičů a rostoucí poptávka po klimatizaci jsou hlavními příčinami tohoto trendu. Spotřeba energie, která jde na vrub internetu a spotřební elektronice, také roste. Výrobky, které energii spotřebovávají nebo jsou s její spotřebou spojeny, se též používají v sektorech, jako jsou průmysl nebo služby, kde hospodářský růst zapříčiňuje zvýšenou spotřebu energie. Řešením je k výrobkům přistoupit dvěma vzájemně se doplňujícími způsoby. Tím prvním je energetické štítkování, které pomáhá spotřebitelům při výběru výrobků, jež šetří energii, a tak i peněženku. Energetické štítky také motivují výrobce k investicím do vývoje energeticky úsporných výrobků. Druhým je stanovení požadavků na minimální účinnost pomocí ekodesignu. Ekodesignová opatření jsou požadavky na funkčnost a energetickou účinnost vznesené již během navrhování výrobků.

Energetické štítkování spotřebičů se v Evropské unii začalo široce používat během devadesátých let pro různé druhy domácích spotřebičů. Během let byly právní úpravy několikrát pozměněny (přidáním nových kategorií výrobků nebo například přidáním nových energetických tříd A+ a A++ pro chladící spotřebiče). Důkladná změna legislativy, která proběhla v roce 2010 (směrnice 2010/30/EU), vedla k novému vzhledu a obsahu energetických štítků pro tři druhy spotřebičů a energetickému štítku pro televize jako nové kategorii výrobků.

S ohledem na směrnici o energetickém štítkování a prováděcí opatření ke směrnici o ekodesignu (RL 2005/32/EC, nahrazeno 2009/125/EC) došlo k přepracování a oživení stávajících štítků a k rozšíření o další skupiny výrobků. Hlavní změny jsou tyto:

 • Klasifikační kritéria pro výrobky, jež byla částečně značně zastaralá, byla aktualizována v souladu s technologickým vývojem. Začalo se počítat s budoucími změnami: v prováděcích opatřeních je často stanoveno budoucí zpřísnění kritérií.
 • Vzhled štítků byl přepracován. Vznikla jazykově neutrální verze s piktogramy. V několika skupinách výrobků vznikly nové třídy v rozsahu A+ až A+++ a nižší třídy nyní často zůstávají prázdné.
 • Štítkování je rozšiřováno na další a další skupiny výrobků (zatím na televize, bojlery a ohřívače vody; vysavače začnou být štítkovány v příštích letech). Byl vytvořen právní základ pro rozšíření štítkování na výrobky významné pro spotřebu energie jako jsou okna a tepelné izolace.

Zatím platí povinnost při prodeji opatřit energetickými štítky tyto skupiny výrobků:

 • Světelné zdroje
 • Svítidla (pouze kompatibilita světelného zdroje s daným svítidlem)
 • Klimatizace pro domácnosti
 • Televize pro domácnosti
 • Sušičky pro domácnosti
 • Pračky pro domácnosti
 • Myčky pro domácnosti
 • Chladící spotřebiče pro domácnosti
 • Spotřebiče pro uskladnění vína
 • Pneumatiky

Brzy i vysavače, ohřívače pro vytápění vnitřních prostor a ohřívače vody.

Další zdroje: