Odkazy

Úsporné spotřebiče – Úsporné spotřebiče jsou internetovým vyhledávačem určeným pro spotřebitele, který uvádí nejlepší a nejúspornější spotřebiče v různých skupinách výrobků. Hlavními kritérii jsou energetická účinnost, kvalita a dopad na životní prostředí a na zdraví.

Coolproducts.eu – Sdružení nevládních organizací z celé Evropy, které napříč Evropou podporuje účinné strategie a tlačí na lepší a ambicióznější právní úpravy.

Eco-Label.com – Označeny jsou pouze výrobky s nejmenším dopadem na životní prostředí v dané kategorii. Kategorie výrobků jsou pečlivě definovány tak, aby všechny výrobky, které z pohledu spotřebitele mají stejné využití, byly zahrnuty v jedné skupině.

Energy Star – Štítek ENERGY STAR představuje úroveň, již bude chtít dosáhnout jakýkoliv výrobce kancelářského vybavení, který bere ohled na životní prostředí. Databáze ENERGY STAR také pomáhá vybrat energeticky nejúčinnější výrobky, které spadají do jedné skupiny kancelářského vybavení ENERGYGY STAR a zároveň odpovídají vašim nárokům na výkon.

BuySmart – Zelené nakupování ve veřejných zakázkách. Vyhledejte všechny  ekologické iniciativy a označení v Evropě.