Program IEE

IEE

Inteligentní energie pro Evropu (Intelligent Energy Europe, IEE) nabízí pomocnou ruku organizacím, které chtějí zlepšit energetickou udržitelnost. Tento program založený Evropskou komisí v roce 2003 je součástí rozsáhlé snahy o vytvoření budoucnosti, která by všem z nás přinesla inteligentní energii. Podporuje evropské strategie pro energetickou účinnost a obnovitelnou energii s cílem dosáhnout cíle EU 2020 (20% snížení emisí skleníkových plynů a 20% zlepšení energetické účinnosti a 20% podíl obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v rámci EU).

Inteligentní energie pro Evropu – do roku 2013 příběh plný úspěchů

Inteligentní energie pro Evropu vytváří lepší podmínky pro udržitelnější budoucnost energie v tak odlišných oblastech jako jsou obnovitelné zdroje energie, energeticky účinné stavby, průmysl, výrobky pro spotřebitele a doprava.

Očekává se, že tímto Evropa také v následujících letech zvýší svoji konkurenceschopnost, energetickou bezpečnost a schopnost inovace.
Program, který běží až do roku 2013, je otevřený všem členským státům EU a dále Norsku, Lichtenštejnsku, Chorvatsku a Bývalé jugoslávské republice Makedonii. Rozpočet ve výši 730 milionů euro je k dispozici pro financování projektů a umožnil vytvoření řady Evropských iniciativ, zařízení a  internetových portálů.

 

 

Energetická úspornost jako součást Horizontu 2020

Od roku 2014 byla IEE včleněna do Horizontu 2020, doposavad největšího programu EU pro výzkum a inovace s finančními prostředky ve výši téměř 80 miliard euro  čerpatelnými během sedmi let (od roku 2014 do roku 2020). Celkový rozpočet pro výzvu pro energetickou úspornost dosahuje přibližně 100 milionů eur v roce 2014 a dalších 100 milionů eur v roce 2015.

 

Vyloučení odpovědnosti

Výhradní odpovědnost za obsah těchto stránek spadá na její autory. Uvedené nezbytně neodráží názor Evropské unie. EASME ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoliv možné využití informací zde uvedených.