Projektoví partneři

Rakouská energetická agentura

Koordinátor projektu 

Rakouská energetická agentura je národním centrem excelence pro energii a funguje jako nezávislý think tank. 

Internetové stránky

 

Bond Beter Leefmilieu

Bond Beter Leefmilieu (BBL) je federace vlámských ekologických nevládních organizací s více než 350 000 členy.

Internetové stránky

 

co2online

Německá nezisková společnost co2online vede kampaně za energetickou účinnost a ochranu klimatu již od roku 2003.

Internetové stránky

 

Ecoserveis

Ecoserveis je španělská nezisková organizace založená v roce 1992 na podporu správného nakládání s energií.

Internetové stránky

 

European Environmental Bureau

European Environmental Bureau (EEB, Evropská environmentální kancelář) je organizace zastřešující přibližně 140 nevládních organizací z celé EU, které se věnující ekologii. 

Internetové stránky

 

evolaris

evolaris je přední rakouské centrum kompetence pro inovace v mobilní komunikaci, které má za cíl spojit výzkum s hospodářským využitím. 

Internetové stránky

 

FEWE

FEWE je polská nadace pro úspory energie založená v roce 1990 jako nezávislá nevládní nezisková organizace.

Internetové stránky

 

Guide Topten

Guide Topten byla spuštěna ve Francii v roce 2004. Vytváří síť odborníků, kteří spravují internetové stránky www.guidetopten.fr se seznamy energeticky nejúspornější spotřebičů, jež pomáhají spotřebitelům dobře si vybrat.

Internetové stránky

 

KEPKA

KEPKA je řecká nevládní nezisková nezávislá organizace pro spotřebitele, která byla založena v roce 1982. 

Internetové stránky

 

MIPOR

Mezinárodní institut pro výzkum spotřebitele (MIPOR) byl založen v roce 1993 slovinskou Asociací spotřebitelů a britskou Asociací spotřebitelů (v roce 2004 přejmenovanou na Which?)

Internetové stránky

 

SEVEn

SEVEn byl založen v roce 1990 jako nezisková poradenská společnost se zaměřením na poradenství v oblasti rozvoje podnikání a ekonomicky efektivního využívání energie.

Internetové stránky