Shrnutí projektu

logo projektu myEconavigator

Hlavním cílem iniciativy Úspornost 2.1 financované Evropskou unií je pomoci spotřebitelům v jejich rozhodování o nákupech poskytnutím aktuálních informací o energeticky nejúčinnějších výrobcích na trhu a podpořit je v tom, aby vedli svůj život s ohledem na životní prostředí a energetickou účinnost.

Jaké má důvody celounijní kampaň myEcoNavigator?

V posledních letech se energetická účinnost mnoha elektrických produktů významně zvýšila. Výběr výrobků se ale neustále zvyšuje, a tak je čím dál tím těžší získat přehled o trhu s energeticky úspornými výrobky. Navíc se zásadně změnil způsob, jakým spotřebitelé získávají informace, což rozhodování o koupi zásadně ovlivňuje. Jednoduše dosažitelné informace zveřejněné na internetu umožňují spotřebitelům, aby výrobky vyhledávali a porovnávali přímo, což do jisté míry nahrazuje doporučení, která se jim dostávalo v obchodech. Obrovský výběr výrobků ale někdy spotřebitele paralyzuje a vede k tomu, že nevědí, co si mají vybrat.

Naše celoevropská kampaň myEconavigator (v češtině bychom ho nazvali můjEkonavigátor) pomáhá spotřebitelům poskytováním jednoduše použitelných a přes mobilní připojení dostupných zdrojů informací. To činí skrze naši aplikaci Ecogator, která pomáhá vybrat vysoce energeticky účinné výrobky. Spotřebitelské internetové portály (10 národních internetových portálů) uzpůsobené pro chytré telefony budou využity při rozjetí kampaně myEconavigator, aby se zvedlo povědomí o energeticky účinných a udržitelných výrobcích. Sociální sítě povzbudí spotřebitele, aby informace sdíleli se svými přáteli a rodinami.

V kostce celoevropská kampaň myEconavigator:

  • Zvyšuje povědomí zákazníků ohledně výhod udržitelné energie a energeticky účinných výrobků a zvýší poptávku po těchto výrobcích a řešeních.
  • Motivuje zákazníky snížit svoji spotřebu energie tím, že budou energií šetřit v rámci svého běžného života.
  • Poskytne informace o činnostech dalších zavedených iniciativ, které propagují koupi vysoce kvalitních, energeticky účinných a ekologicky příznivých výrobků a informace o ekodesignu, legislativě o energetickém štítkování a deklaraci výrobků.

Zásadní výstup aplikace ecoGator

Obecně mobilní aplikace ecoGator radí spotřebitelům na dvou odlišných úrovních: v režimu asistence při nakupování a v režimu každodenního režimu. Režim asistence při nákupu nabízí funkce, které jsou navrhnuty tak, aby pomohly spotřebitelům rozhodnout v okamžiku nákupu s ohledem na energeticky nejúčinnější výrobky na trhu. Každodenní režim nabízí zákazníkovi hravé prvky, kterého motivují k tomu, aby se choval udržitelněji a používal aplikaci pravidelněji.

Cílová skupina

Cílovou skupinou kampaně myEconavigator jsou domácnosti. Přesněji ti členové domácností, kteří jsou zdatní uživatelé internetu a technologické novinky přijímají jako úplně první nebo ještě předtím, než se stanou naprosto běžnými.

Jak je projekt financován?

Během tříletého období jsme kofinacování programem Inteligentní energie pro Evropu Evropské komise. Projekt byl spuštěn v dubnu 2013. Výhradní odpovědnost za obsah spadá na její autory. Uvedené nezbytně neodráží názor Evropské unie. EASME ani Evropská komise nenesou odpovědnost za jakékoliv možné využití informací zde uvedených.

Účastníci projektu

Kampaň myEcogator je celoevropská a zapojilo se do ní dvanáct partnerů z deseti evropských zemí. Konkrétně z Rakouska, Belgie, Německa, Francie, Řecka, VB, Polska, Slovinska, Španělska a České republiky. Tento projekt financovaný IEE koordinuje Rakouská energetická agentura.

Koordinátor

Rakouská energetická agentura (AEA)

Rakouská energetická agentura je rakouská instituce věnující se energetickému výzkumu a vytváření strategií, ve které spolupracují federální a republiková státní správa spolu s důležitými institucemi a společnostmi z mnoha sektorů hospodářství. Hlavním účelem a cílem Rakouské energetické agentury je vyvíjet, podporovat a nasazovat opatření, která vedou k udržitelnému získávání a využívání energie. Mezi to, co podporuje, spadají inovativní energetické technologie, energeticky účinné systémy a obnovitelné zdroje energie.