Pokud uvažujete o koupi nové trouby, možná se vyplatí si ještě trochu počkat, abyste mohli využít srozumitelnějšího štítkování. Jen bude třeba si dát na pár věcí pozor.

Od prvního ledna 2015 se bude na trouby vztahovat nový energetický štítek. Ten je součástí nařízení o energetických štítcích pro kuchyňské spotřebiče (pro trouby, varné desky a digestoře), které by spolu s minimálními požadavky na energetickou úspornost ustanovenými směrnicí o ekodesignu mělo ročně od roku 2020 uspořit asi  7,5 TWh. To je ekvivalent energie vyrobené dvěma velkými uhelnými elektrárnami s výkonem 500 MW nebo ekvivalent emisí skleníkových plynů vytvořených provozem 1,5 milionu automobilů. 

 

Dva druhy štítků pro plyn a elektřinu

Tradičně má být evropský energetický štítek technologicky neutrální a umožňovat férové srovnání v rámci dané kategorie spotřebičů nehledě na jejich zdroj energie. V případě trub ale bylo toto pravidlo porušeno a spoluexistují dva druhy štítků pro plynové a elektrické trouby. Oba druhy se odlišují piktogramem zvýrazněným na obrázku červeným kruhem:

Lidé, kteří ohledně zdroje energie nemají volbu a musí používat elektřinu, budou porovnávat třídu účinnosti a správné rozměry (rozměry trouby jsou vyznačeny v levém dolním rohu štítku). Lidé s přívodem plynu budou muset nabídku na trhu prozkoumat podrobněji. Trouby lze koupit buď samostatně nebo jako součást sporáku. Sporáky s plynovými varnými deskami mohou být vybavené elektrickými i plynovými troubami.

V obou případech by spotřebitelé měli při výběru toho nejlepšího spotřebiče klást důraz na spotřebu za jeden cyklus (uvedenou v pravém dolním rohu). Čím je uvedená hodnota menší, tím menší bude váš účet za elektřinu. V případě elektrických trub bude tato hodnota uvedena v kilowatthodinách za jeden cyklus v pravém dolním rohu pro běžné a horkovzdušné pečení. V případě plynových trub je spotřeba zároveň vyjádřena v megajoulech za cyklus pro oba programy. Jisté srovnání tedy umožňují hodnoty pro spotřebu kilowatthodin vyznačené na elektrických i plynových troubách pro oba programy (hodnoty jsou na obrázku vyznačené zelenými obdélníky, přičemž horkovzdušné pečení je vyznačeno čárkovaně).

Nenechte se při porovnávání výrobků zmást tím, že rozdíly jsou pouze drobné. Je třeba mít na paměti, že tento údaj platí pro jeden cyklus, což znamená, že rozdíl ve spotřebě se projeví pokaždé, když spotřebič během jeho životnosti použijete. Rozdíl jenom pár kilowatthodin může znamenat rozdíl několika tisíc i více, pokud troubu budete používat jednou až dvakrát týdně po dobu 10 až 15 let.