Rychlovarné konvice jsou čím dál tím více technologicky vyspělejší – a že už bylo načase!

Rychlovarné konvice jsou čím dál tím více technologicky vyspělejší – a že už bylo načase!

Všem se nám to už někdy stalo. Každý jsme již uvařili v konvici více vody, než jsme potřebovali, a zbytek vody, pro který jsme neměli použití, šel vniveč. Pro hodně z nás je to natolik každodenní zvyk, že o tom už ani nepřemýšlíme. Na jednu stranu je to dobře, protože na světě jsou důležitější věci, které si zaslouží naši pozornost, a konvice nás zbavily nutnosti kontrolovat ohřívající se vodu na sporáku.

Designem k záchraně

Avšak množství vyplýtvané energie je dosti ohromující. Australská designérka Leyla Acaroglu ve svém projevu na konferenci TED v roce 2013 uvedla toto: „Šedesát pět procent Britů se přiznalo k tomu, že konvici přeplňují, i když potřebují vodu jen na jeden hrnek čaje. Na ohřání této nadbytečné vody je potřeba energie a bylo spočítáno, že energie spotřebovaná konvicemi zbytečně navíc během jediného dne v Anglii odpovídá množství energie potřebné k pouličnímu osvětlení během noci.“ Jakmile si Britové odběhnou do kuchyně udělat svůj světoznámý šálek čaje během reklamní přestávky v průběhu populárního pořadu v televizi, celková spotřeba energie vyvolaná vším tím celonárodním vařením vody má obrovský dopad na rozvodnou síť, takže si Spojené království musí kupovat elektřinu z jaderných zdrojů ve Francii (viz dvanáctá minuta videa). Možná nejsme všichni tak posedlí čajem jako Britové, ale jedna věc je jistá: všichni plýtváme energií, vodou a penězi, když si vaříme více vody, než potřebujeme.

Odkaz:
http://www.ted.com/talks/leyla_acaroglu_paper_beats_plastic_how_to_rethink_environmental_folklore - přibližně od času 9:45 do času 13:00, v angličtině s anglickými, ale ne českými, titulky.

Nová řešení a potřeba důvěryhodných informací pro spotřebitele

Naštěstí někteří designeři začali brát tento problém vážně a v rámci pokračujícího trendu zvyšování pohodlí bez snížení bezpečnosti přišli s novými řešeními, jak snížit plýtvání. Ve svém projevu na konferenci TED Acaroglu mluví o konvici, která zabraňuje plýtvání tím, že odliší nádobu na uchovávání vody od prostoru, kde se voda vaří (viz dvanáctá minuta). Společnost MIITO také přišla s novým způsobem, jak ohřívat vodu pomocí technologie, která vám umožní ohřát přesně to množství vody, jaké potřebujete, a to v široké nabídce nádob (viz miito.de, oddíl „Story“, pouze v angličtině).

Rádi bychom zde vyjasnili, že s těmito konkrétními návrháři a společnostmi nemáme nic společného a pouze předvádíme řešení, na které jsme šťastnou náhodou narazili. Pravděpodobně existuje spousta dalších. Zarážející ale je nedostatek informací o tom, jakou spotřebu energie rychlovarné konvice mají a jak jsou účinné. Úplně první pokus o kvantifikaci jejich dopadu v rámci Evropy odhadl, že v roce 2020 konvice v Evropě budou spotřebovávat okolo 34 terawatthodin elektřiny, což představuje množství energie, které za rok vyrobí 9 velkých uhelných elektráren, tedy více, než kolik činí roční spotřeba domácností v Polsku. Potenciál úspor pramenící z lepšího designu a snížení vyplýtvané ohřívané vody by mohl představovat asi 20 až 25 procent z tohoto objemu energie.

Tato čísla samozřejmě vyžadují další data a rozbor, zvláště ohledně toho, zda by nové způsoby designu a nové technologie opravdu mohly ušetřit peníze a energii. Zatím dostupná zjištění jsou ale natolik slibná, že ospravedlňují zařazení rychlovarných konvic do kategorie spotřebičů, které si prioritně zaslouží další posuzování na evropské úrovni podle směrnic o ecodesignu a energetickém štítkování.

Jelikož se zdá, že nová řešení jsou dostupná, mohlo by být užitečné toto posouzení provést a přinejmenším zvážit to, jak důležité jsou energetické štítky pro spotřebitele, kteří potřebují pomoc při výběru účinného spotřebiče, a také odměnit výrobce těchto inovativních řešení. Pokud to nenastane, spotřebitelé budou čelit i nadále nevýhodám spojeným s nabídkou neúčinných rychlovarných konvicemi a z toho plynoucím plýtváním peněz, energie a vody. Na druhou strany by mohli i čelit záplavě neověřitelných a neporovnatelných nadnesených tvrzení od příliš zapálených marketingových oddělení s cílem prodat so nejvíce vlastních výrobků.

Odkaz na zprávu: http://www.ecodesign-wp3.eu/sites/default/files/Ecodesign%20WP3_Draft_Task_3_report_20140616_1500.pdf