Úsporné spotřebiče v EU

V roce 2000 byly ve Švýcarsku spuštěny první stránky Topten (Deset nejlepších), jejichž česká verze se jmenuje Úsporné spotřebiče. Od té doby zahájilo provoz dvacet dalších národních odnoží, z nichž 18 vzniklo v Evropě díky evropským projektům programu IEE Euro-Topten a EuroTopten Plus.  Další dvě jsou stránky Topten v Číně a Spojených státech, které vznikly v říjnu 2010. Na všech odnožích lze najít seznamy z hlediska spotřeby energie  nejlepších spotřebičů dostupných na daných trzích.

Nejdříve se stránky Topten soustředily na technické záležitosti s cílem zvýšit povědomí zákazníků o možných úsporách energie. Díky svému růstu získávají nyní  i politický vliv vytvořením seznamů “Nejlepších evropských spotřebičů” na adrese topten.eu. Zde uvádí energeticky nejúspornější spotřebiče v Evropě a země, kde je možné je zakoupit. Zviditelňují  a zprůhledňují tak stávající situaci úsporných technologií na evropském trhu, a tak mohou sloužit jako evropský referenční zdroj ohledně energetické úspornosti při dalším vyjednávání s vládami a výrobci.

 

Jednotlivé stránky Topten jsou koordinovány Topten International Group (Mezinárodní skupinou Topten).